vvvs frontpage

Project VVVS (Vitaliteit + Veiligheid Voor Senioren)

Sport en bewegen voor ouderen is een onderbelicht thema bij zowel ouderen zelf als bij beleidsmakers en onderzoekers. De laatste tijd begint dit thema echter meer en meer in de belangstelling te komen. Enerzijds vanwege de stijging van de kosten in de gezondheidszorg, anderzijds door de aandacht voor een gezonde leefstijl. Overgewicht en bewegingsarmoede zorgen voor een vergroot risico op gezondheidsklachten en zeker bij ouderen komt daar het risico op vallen nog bij.

Wij zien dat ouderen boven de 65 jaar zeer weinig deelnemen aan sportactiviteiten. Dit laat dus een duidelijk beeld van bewegingsarmoede zien met alle risico’s van dien, zoals afname van spierkracht, gewichtsproblemen en mede als gevolg daarvan een verhoogd risico op vallen. Gerichte lichaamsbeweging, gecombineerd met aandacht voor de huiselijke omgeving, leidt tot een toename van de stabiliteit en een verminderd risico op vallen. Dit zorgt ook weer voor een versterking van het sociaal functioneren en een vermindering van het mogelijke sociaal isolement. Met het toenemen van de vergrijzing is het van belang om gericht beleid te ontwikkelen op dit gebied. Het veranderen van een ongezonde leefstijl en het zorg dragen voor deelname aan de  samenleving zorgt ervoor dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Een veilige woonomgeving en veel bewegen, ook in de vorm van sport zijn hier essentiële voorwaarden voor.

 Naar verwachting leidt dit ook tot gezondheidswinst en daarmee uitstel van de zorgvraag. Voldoende lichaamsbeweging wordt gezien als een effectieve methode om functionele beperkingen tijdens het ouder worden te voorkomen of te verminderen. Ook blijkt op hoge leeftijd deelname aan beweegprogramma’s een positief effect te hebben op lichamelijke functies en op vermindering van onzekerheid en angst om te vallen. Over het algemeen geldt dat mensen met chronische aandoeningen minder fysiek belastbaar zijn. Een van de gevolgen is dat men afziet van sporten en bewegen. Dit verhoogt het risico op functionele beperkingen en daarmee het verlies van zelfstandigheid.

Algemeen kan men aannemen dat iedere vorm van beweging voor deze doelgroep goed is. Maar duidelijk is dat gerichte aandacht voor deze groep ertoe kan leiden dat zij het meest profiteren van het deelnemen aan lichaamsbeweging. Een risicofactor voor ouderen die weinig bewegen is dat  de kans om te vallen met daaraan gerelateerd letsel toeneemt. De vele heupfracturen waar ouderen (op hogere leeftijd) mee opgenomen worden in het ziekenhuis is een maar al te bekend voorbeeld.

Valongevallen bij zelfstandig wonende ouderen vormen een grote bedreiging voor gezondheid en zelfredzaamheid. De kans op vallen neemt op hogere leeftijd sterk toe zeker als dit gecombineerd wordt met de angst om te vallen.
Ouderen blijven dan nog meer in de stoel zitten wat zeker leidt tot verminderde fysieke activiteit en verlies aan evenwichtsgevoel en spierkracht. Zeker als men al diverse keren gevallen is, neemt de angst nog verder toe, hetgeen weer leidt tot verdere afname van bewegen en verlies aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Stichting VVVS heeft een methodiek en huis scan ontwikkeld die in elke gemeente toepasbaar is.

De kracht van het project is dat VVVS verbindingen legt tussen zorginstellingen, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, sportverenigingen , huisartsen, vrijwilligers en welzijnsorganisaties  met als doel om  samen te werken. De huis scan zal  ingezet worden als startpunt voor sportdeelname en de cursus valpreventie i.s.m. judobond Nederland.
Het spreekt voor zich dat wij sportdeelname zullen implementeren in het reeds bestaande  sport en beweegaanbod.

Stichting VVVS heeft drie opties om het project uit te voeren binnen uw gemeente of organisatie.

Optie 1
Stichting VVVS gaat dit project uitvoeren met eigen professionals .

Optie 2
Stichting VVVS gaat samen met welzijnswerk of ouderenorganisatie het project uitvoeren met vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden opgeleid en gedurende het project, indien gewenst, begeleid door professionals van Stichting VVVS.

Optie 3
Het project wordt uitgevoerd door een 50-plusser uit uw gemeente die op dit moment  een bijstandsuitkering heeft. Hij of zij krijgt vooraf een opleiding via  stichting VVVS en zal gedurende het gehele project begeleid worden door een professional .

Gezien onze ervaring kunnen wij een grote sportdeelname en een vermindering van valongevallen binnen uw gemeente garanderen.

Wilt u ook binnen uw gemeente of organisatie een structureel beleid  ten aanzien van vermindering van valongevallen en vitaliseren van de senioren ?  Wij helpen u graag met het opzetten hiervan.

Heeft u interesse, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op:

Met vriendelijke groet,
Bert de Goei
06-53781640
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.stichtingvvvs.nl