Project Achterhoek

Stichting VVVS gaat in samenwerking met landelijke en locale partners het project in de Achterhoek uitzetten. Doelstelling is het verminderen van valongevallen, het vergroten van de vitaliteit en zelfredzaamheid. Het project start in gemeente Montferland, aansluitend in Doetinchem en als laatste in Oude IJsselstreek. De door ons bezochte senioren ontvangen onderstaande brief van I.T.J.M. Wolsing – Wethouder van Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs.


U heeft van gemeente Montferland de volgende brief ontvangen:

Geachte heer/mevrouw,

Inwoners van Montferland worden steeds ouder en blijven gelukkig ook langer vitaal. Daardoor kan deze groter wordende groep inwoners ook langer zelfstandig blijven wonen, wat voor veel mensen de voorkeur heeft. De gemeente probeert de inwoners hierbij te ondersteunen via het project Vitaal Veilig Wonen Montferland.

Ook u krijgt dit aanbod van de gemeente, waardoor u lang veilig en vitaal zelfstandig kunt blijven wonen. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld valongelukken verminderen. Valongevallen bij senioren boven de 65 jaar zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Uit onderzoek blijkt dat deze valongevallen meestal in en om het huis plaatsvinden, vandaar dat de gemeente besloten heeft om senioren boven de 65 jaar te bezoeken.

Werkwijze:

Een medewerker van het project VVVS komt hiervoor bij u langs en informeert u over veilig wonen, brand - en inbraakpreventie en het voorkomen van valongelukken. Ook krijgt u een aanbod om deel te nemen aan een valcursus aangevuld met een sport/
beweegprogramma. De bezoekdatum en wie er komt, leest u op bijgevoegde informatiekaart.

Ik verwacht dat u met dit aanbod van uw gemeente op een prettige manier in uw woning in Montferland kunt blijven wonen. Dat we hiermee een bijdrage kunnen leveren aan uw gezondheid en welzijn, is onze wens. Mocht u geen gebruik willen maken van dit gratis huisbezoek dan kunt u zich afmelden bij Stichting Vitaliteit + Veiligheid Voor Senioren (VVVS) telefoon: 085-4010232.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Montferland, namens dezen, wethouder Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs

I.T.J.M. Wolsing


De adviseurs die u kunnen bezoeken zijn:
Stichting-vvvs-adviseurs-montferland-2015

 

Let op!: Onze adviseurs moeten zich legitimeren middels een badge van Stichting VVVS / Welcom